Ohjelmalavat torstaina 7.11.

Sinisen lavan ohjelmassa kuullaan uusimmista teknologioista ja robotiikasta. Vihreän lavan ohjelma keskittyy kuntoutukseen, esteettömyyteen ja hyvinvointiin. Löydät lavat A-hallista, messualueelta.

Ohjelma-areenan parketilla nähdään esityksiä, lajiesittelyjä ja mukaan pääsee kokeilemaankin. Ohjelma-areena Liikuntamaassa E-hallissa.

SININEN LAVA

9:30 - 10:30 Robotiikka

9:30 Ihmisen varaosat - tulevaisuuden näkymiä, Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskus

Jari Kaivo-oja, dosentti, Turun kauppakorkeakoulun tulevaisuuden tutkimuskeskus

Tutustu robotiikan teemaan kokonaisuudessaan: https://apuvaline.info/robotiikka

9:50 Keskusteleva tekoäly vanhustenhoivassa, Onerva hoivaviestintä

Ville Niemijärvi, Onerva hoivaviestintäVille Niemijärvi_Onerva

Tutustu robotiikan teemaan kokonaisuudessaan: https://apuvaline.info/robotiikka

10:10 Robottiavusteinen elämä kotona, Evondos Oy

Leena Manner, Evondos Oy

Tutustu robotiikan teemaan kokonaisuudessaan: https://apuvaline.info/robotiikka

10:30 Apua, neuvontaa ja avustuksia ikäihmisten kotien muutostöihin, Vanhustyön keskusliitto

Ikääntyneen ihmisen kotona elämistä on mahdollista helpottaa erilaisilla asunnon muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja sekä asentamalla erilaisia kahvoja huoneisiin. Tällaiset muutostyöt lisäävät turvallisuutta ja tarjoavat mahdollisuuden asua pidempään omassa kotona. Muutostöiden kartoittamiseen, suunnitteluun ja korjausavustusten hakemiseen on mahdollista saada apuaJukka_Laakso_VTKL

Jukka Laakso, Korjausneuvonnan päällikkö, Vanhustyön keskusliitto

11:00 HIPPA: Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla

Millainen on toimintakykyä tukeva asuinympäristö?

Toini Harra_HIPPA_Metropolia

HIPPA avaa innovaatiokilpailun, Toini Harra, projektipäällikkö, HIPPA

Liikunta ja videopelit iäkkäille ja muistisairaille ihmisille - RIEMUKKAASTI

Janne Rouhiainen

Janne Rouhiainen, CEO, Solentium Oy (Memoera)

Chatbotit terveydenhuollossa

Mari Kuuttila

Mari Kuuttila, Director of Digital Health, Kwork Innovaatiot Oy

LivingSkills motivoi muutokseen

Kaisa Nyberg_LivingSkills

Kaisa Nyberg, CEO, LivingSkills Oy

11:30 Evakuointituoli liikuntarajoitteisten henkilöiden evakuoinnissa, Offire Oy

Ilkka Lahermo, Offire Oy

12:00 Miten uusi teknologia muuttaa kuntoutusta? Vetrea

Kauko Pitkäsen puheenvuorossa käsitellään teknologisen kehityksen mukanaan tuomia mahdollisuuksia neurokuntoutuksen kehittämiseksi. Erikoissairaanhoito tarjoaa Suomessa huipputason osaamista neurologisten sairauksien kuten aivoverenkiertohäiriön akuutissa hoidossa, mutta sen jälkeen tarvittava kuntoutus ontuu edelleen pahasti. Katkeamaton kuntoutuspolku yhdistettynä tehokkaisiin kuntoutusmenetelmiin mahdollistaisi myös neurokuntoutuksen nostamisen samalle tasolle akuuttihoidon kanssa. Kauko Pitkänen_Vetrea

Kauko Pitkänen, LT, Neurologian erikoislääkäri, ylilääkäri, Vetrea

12:30 Apua sokean ja heikkonäköisen arjen hallintaan, Näkövammaisten liitto

Esittelyssä Blindshell Classic – puhuva matkapuhelin sekä tutkaranneke Sunu.

Helppokäyttöinen BlindShell Classic on puhuva matkapuhelin. Se tottelee äänikomentoja,  jolloin voit soittaa puhelun yhtä näppäintä painamalla sekä sanella ja lähettää viestin kahta näppäintä painamalla. BlindShell Classic puhuu kaikki valikot ja saapuneet viestit.

SUNU- tutkaranneke mahdollistaa näkövammaisen turvallisemman liikkumisen. Rannetutka havaitsee edessä, sivulla ja ylhäällä olevat esteet ja ilmoittaa niistä tärinällä. Rannetutkaa voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotila-asetuksilla. SUNU voidaan yhdistää kännykkään sovelluksella, joka mahdollistaa rannekkeen monipuolisemman käytön ja voit pyytää siltä tiedot esim. lähimmistä kahviloista tai pankkiautomaatista ja se ohjaa sinut perille.Anu Linkiö-Mitrovitch

Anu Linkiö-Mitrovitch, Näkövammaisten liitto

13:00 Kuntoutusteknologian hyödyt kuntoutujalle ja yhteiskunnalle, Fysioline

Kuntoutusteknologia tuo tehoa ja toistoja kuntoutuksen eri vaiheisiin robotiikan, avustavan tekniikan, sensoreiden, virtuaalimaailman sekä aivo-tietokone yhteyksien kautta. Useat tieteelliset tutkimukset antavat viitteitä kuntoutusteknologian hyödyistä sekä akuutin että myöhemmän vaiheen kuntoutujilla. Yhteiskunnallisesti katsottuna kuntoutusteknologia tuo säästöjä ja tarjoaa mahdollisuuden yhä useammalle kuntoutujalle laadukkaaseen kuntoutukseen.

Ville Tuominen, Fysioline

13:30 - 14:30 Teknologia kommunikoinnin apuvälineenä

13:30 Moniammatillinen tietokoneavusteinen kommunikointi, Validia Kuntoutus

Validian puheenvuorossa tietokoneavusteista kommunikointia lähestytään sen moniammatillisuuden näkökulmasta. Käsittelemme sitä, mihin puheterapeuttia, toimintaterapeuttia ja fysioterapeuttia tässä prosessissa tarvitaan ja kerromme huomioistamme aikuisneurologisten asiakkaiden tietokoneavusteiseen kommunikointiin liittyen. Leenu Salmi ja Juha Kareinen

Leenu Salmi, puheterapeutti ja Juha Kareinen, toimintaterapeutti, Validia Kuntoutus

13:50 Itsenäinen kommunikointi puhelaitteella- taivuttavien sovellusten mahdollisuudet lapsilla ja nuorilla, Kommunikaari

Puheenvuorossa esitellään, mitä taivuttavilla kommunikointisovelluksilla voi tehdä ja kenties kuulijalle mukaan tarttuu pari ideaakin siitä, miten laajojen puhelaitteiden sisältöä voi harjoitella motivoivasti. Puheterapeuttiosuuskunta Kommunikaaren puheterapeutti Paula Herkmanilla on kokemustajo parinkymmenen vuoden ajalta apuvälinearvioden tekemisestä eri puolilla Suomea ja varsinkin laajoja puhelaitteita käyttävien lasten ja nuorten kuntoutuksesta. 

Paula Herkman, puheterapeutti, Kommunikaari

14:10 Tekniset ratkaisut taivuttava sisällön hyödyntämiseen kuvakommunikaatiossa, Kajo

Suomessa on käytössä kommunikaation apuvälinesovelluksena ainutlaatuinen kielellinen taivutin, joka muuntaa käyttäjän valitseman merkkijonon kieliopillisesti sujuvaksi puheeksi. Vastaavaa ei ole tiettävästi kehitetty missään muualla maailmassa. Luennossa käydään läpi niitä ominaisuuksia, joita ohjelmilta ja laitteilta vaaditaan toimivan ja laadukkaan, sujuvaa puhetta tuottavan, kommunikoinnin apuvälineen löytämiseksi.

Tuomas Tolmala, kehitysjohtaja, Kajo

14:30 Virtuaalitodellisuus autismin kirjon oppilaan arjen apuna, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Virtuaalitodellisuusteknologia auttaa autismikirjon oppilasta arjessa. Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality – VR) on virtuaalilasein koettu maailma, jossa vieraileva henkilö kokee olevansa aidosti sisällä. Aihetta koskevassa psykologisessa tutkimuksessa on havaittu virtuaalitodellisuudessa tapahtuvan harjoittelun edistävän oppimisen lisäksi muun muassa sosiaalisissa tilanteissa selviämistä sekä tunnetaitoja.

Esityksessä kerromme onnistuneesta kokeilustamme, jonka tavoitteena oli virtuaalitodellisuuden keinoin tukea autismikirjon oppilaan siirtymätilanteita, toiminnan ohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä.

Esityksen lopuksi yleisön on mahdollista kokeilla käytännössä, miltä 360-video näyttää virtuaalilaseilla katsottuna.

Antti Peltoniemi

Antti Peltoniemi, pedagoginen asiantuntija ja

Tero Kujala

Tero Kujala, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa on tuotettu Apuvälinemessuille Koulu ja kuntoutus -ohjelmakokonaisuus. Tutustu koko ohjelmaan: https://apuvaline.info/koulujakuntoutus

14:50 VR-lasien kokeilumahdollisuus

14:30 alkavaan Virtuaalitodellisuus autismikirjon oppilaan arjen apuna -esitykseen liittyen VR-laisen kokeilumahdollisuus.

15:15 - 16:15 Robotiikka

15:15 Opasrobotti, uusi mahdollisuus näkövammaisten itsenäiseen liikkumiseen, GIM Robotics

Esitys kertoo robotista, jota parhaillaan kehitetään opaskoiran vaihtoehdoksi helpottamaan näkövammaisten itsenäistä liikkumista. Esityksessä perustellaan robotin tuomia etuja ja kerrotaan sen teknisestä toteutuksesta. GIM Robotics kehittää robottia EU:n EuroStars-hankkeessa yhteistyössä saksalaisen Locomotec- yhtiön kanssa. Ensimmäisen mallinnustestilaitteen testit on aloitettu. Hankkeen tarkoitus on edetä vuoden kuluttua pilottivaiheeseen, jonka jälkeen kaupallinen toteutusvaihe voi alkaa. GIM Robotics on esillä messujen robotiikan teema-alueella.Aarne Halme

Aarne Halme, professori emeritus, Aalto-yliopisto, GIM Robotics

Tutustu robotiikan teemaan kokonaisuudessaan: https://apuvaline.info/robotiikka

15:35 Robotiikan ratkaisut toimintakyvyn parantamiseen ja työergonomiaan, Meditas Oy

Minna Laineen osiossa kuulemme esimerkkejä tekoälyn mahdollisuuksista tasapainon, muistin ja toimintakyvyn parantamiseen. Sinulla on myös mahdollisuus nähdä ylääraaja exoskeletonin ja kuulla puettavan exoskeletonin vaikutukset työergonomiaan. Ja perjantaina lavalla mukana seniorit Antti ja Ensio kertomassa näkökulmia ikäihmisistä teknologian käyttäjinä.Minna-Laine

Minna Laine, Meditas Oy

Tutustu robotiikan teemaan kokonaisuudessaan: https://apuvaline.info/robotiikka

15.55 What Matters to Me – sovellus helpottamaan vammaisten ihmisten ja palveluntuottajien arkea, Bestser Oy

What Matters to Me on sovellus, jonka avulla vammainen ihminen voi kertoa tarpeistaan helposti ja monipuolisesti palvelujen tuottajille.

Johanna Mätäsaho, toimitusjohtaja, Bestser Oy

Tutustu robotiikan teemaan kokonaisuudessaan: https://apuvaline.info/robotiikka

VIHREÄ LAVA

9:30 Arkikuntotus - tutkimusnäyttöön ja vahvaan kokemukseen perustuva ratkaisu ikäihmisten kotona asumiseen, Toimintaterapeuttiliitto

Arkikuntoutus on muissa pohjoismaissa jo vuosia käytössä ollut kotikuntoutusmuoto. Arkikuntoutuksen avulla tuetaan asiakkaan osallisuutta ja voimaantumista sekä mahdollistetaan asiakkaalle hänelle tärkeiden arjen asioiden toteuttaminen. Arkikuntoutus tukee asiakkaan omatoimisuutta arjessa paremmin kuin Suomessa yleisesti käytössä olevat kotikuntoutusmenetelmät.Satu_Niskanen

Puheenvuoron aiheesta pitää toimintaterapeutti ja väitöskirjatutkija Satu Niskanen.

10:00 Kuntoutus osana koulupäivää tukee aktiivista osallistumista , Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Miten toteuttaa kuntoutus osana koulupäivää? Miten toimintaterapeutti voi tukea osallistumista kotitaloustunnilla? Miten fysioterapeuttia voi käyttää hyödyksi liikunnan opetuksen suunnittelussa? Voisiko fysioterapeutti auttaa hyvän työskentelyasennon löytämisessä työpöydän äärellä? Miten puheterapeutti voi tukea kommunikaatiota ja vuorovaikutustaitoja ryhmätyöskentelyn aikana? Tule kuulemaan hyviä käytänteitä kuntoutuksen ja oppimisen sujuvasta yhdistämisestä ja kaikkien oppijoiden osallistamisesta.

Henni Huttunen

Henni Huttunen, fysioterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

Elisa Raivio

Elisa Raivio, erityisopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toteuttaa Apuvälinemessuille Koulu ja kuntoutus -ohjelmakokonaisuuden. Tutustu koko ohjelmaan: https://apuvaline.info/koulujakuntoutus

 

10:30 Vammaisten yrittäjien kokemuksia, Invalidiliitto

Invalidiliiton puheenvuorossa kokemuksistaan kertomassa Tilausliikenne yrittäjä Kristian Lantto, ProLine Charter Oy.

11:00 Papunet-sivuston ilmaiset kuvatyökalut puheen ja kielen ymmärtämisen tueksi, Papunet

Tietoiskussa esitellään Papunetin kuvapankkia ja kuvatyökalujen toimintaa esimerkkimateriaalien avulla. Työkaluihin voi tutustua myös Papunetin esittelypisteessä, osasto 814.Maija Ylätupa

Maija Ylätupa, toimintaterapeutti, Papunetin verkkotoimittaja

11:30 Avajaiset ja Esteetön Suomi -palkinnon jako

Avajaispuheenvuorot:

  • Petri Pohjonen, pääjohtaja, Invalidiliitto
  • Sari Kokko, järjestöjohtaja, Näkövammaisten liitto

Esteetön Suomi -palkinto, Invalidiliitto ja Rakennustietosäätiö:

12:00 - 13:00 Esteetön matkailu

12:00 Sähköpyörätuolilla ympäri maailman, mitä se antaa ja ottaa?

Sanna Kalmari, esteettömän matkailun asiantuntija ja Palmuaseman matkabloggaaja Sanna Kalmari

 

Esteetön matkailu -teema mukana messuilla ohjelmassa ja teemaosastolla. Tutustu kokonaisuuteen: https://apuvaline.info/esteetonmatkailu

12:20 Esteettömän matkailun monet mahdollisuudet -paneelikeskustelu

Sanna Kalmarin johdolla keskustelemassa Scandic-hotellien, Risteilykeskuksen, Matka-Agenttien ja Espanjan matkailutoimiston edustajat.

Tutustu Esteetön matkailu -kokonaisuuteen messuilla: https://apuvaline.info/esteetonmatkailu

13:00 Salli aktiivisempi tapa istua, Salli Systems

Puheenvuorossa käsitellään aihetta mikä vaikutus hyvällä ja ergonomisella istuma-asennolla on terveyteen ja hyvinvointiin.

Maija Korpi, Fysioterapeutti, Avainasiakaspäällikkö, Salli Systems

13:30 Soveltavan liikunnan verkkokurssilta täydennystä omaan osaamiseen, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU

Tule kuulemaan, miten voit hyödyntää ilmaista verkkokoulutusta oman osaamisesi kehittämiseen soveltavan liikunnan kysymyksissä! Verkkokoulutus on täysin maksuton ja hyödynnettävissä ajasta ja paikasta riippumatta myös vaikkapa osana oppilaitosten tarjontaa. 

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU, asiantuntijana Virpi Remahl Liikuntakeskus Pajulahdesta

14:00 Metsähallitus erityisryhmien luontoliikunnan mahdollistajana , Metsähallitus

Metsähallituksen Luontopalvelut ylläpitää kymmeniä esteettömiä ja helppokulkuisia retkikohteita, jotka soveltuvat myös apuvälineillä liikkuville tai helppoja reittejä hakeville. Sairaus, vamma, pienten lasten kanssa liikkuminen tai esimerkiksi ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet eivät saa olla este luonnossa liikkumiselle ja ainutlaatuisille elämyksille. Asiakaslähtöisyys, esteettömyys ja saavutettavuus ovat palvelujen kehittämisessä keskeisiä tavoitteita. Yhdenvertaisten luontoliikuntamahdollisuuksien edistämisessä keskeistä on koko palveluketjun toimivuus, minkä vuoksi Metsähallitus tekee kehittämisyhteistyötä mm. järjestöjen ja yritysten kanssa. Tässä työssä tärkeänä tukena ovat yhteistyöhankkeet. Parhaillaan käynnissä olevia Luonto kaikille ja Esteetön eräpolku -hankkeita esitellään messujen Luontomaassa, jossa voi tutustua myös Metsähallituksen Luontopalvelujen tarjontaan tarkemmin.Sakari-Kokkonen

Sakari Kokkonen, Luonnon virkistyskäyttö- ja matkailuprosessipäällikkö, Metsähallitus 

14:30 Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen, Sexpo-säätiö

Tommi Paalanen; filosofi, seksologi, Sexpo-säätiön toiminnanjohtajaTommi Paalanen

Puheenvuoro on osa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankeen osallisuuden ja seksuaalisuuden OsalliSEKSI-korttelia.

Tutustu kokonaisuuteen: https://www.kvps.fi/tapahtumat/osalliseksi-apuvalinemessuilla

15:00 Arkikuntoutus - tutkimusnäyttöön ja vahvaan kokemukseen perustuva ratkaisu ikäihmisten kotona asumiseen, Toimintaterapialiitto

Arkikuntoutus on muissa pohjoismaissa jo vuosia käytössä ollut kotikuntoutusmuoto. Arkikuntoutuksen avulla tuetaan asiakkaan osallisuutta ja voimaantumista sekä mahdollistetaan asiakkaalle hänelle tärkeiden arjen asioiden toteuttaminen. Arkikuntoutus tukee asiakkaan omatoimisuutta arjessa paremmin kuin Suomessa yleisesti käytössä olevat kotikuntoutusmenetelmät.Satu_Niskanen

Puheenvuoron aiheesta pitää toimintaterapeutti ja väitöskirjatutkija Satu Niskanen.

15:30 Monimuotoinen palveluasuminen, Validia

Rakennus tai seinät eivät enää määritä, millaista palvelua asukkaan on mahdollista saada. Validia Asuminen tarjoaa asiakkaan elämänvaiheeseen sopivia, tarpeita ja toiveita vastaavia palveluja asiakkaan kotiin joka voi sijaita Validia Asumisen palvelutalossa, Validia Asuntojen puitteissa erillisenä asuntona, osana asuntoryhmää tai tiiviimmän asumisyhteisön muodossa tai asiakkaan omassa itse hankitussa kodissa.

Validia Asumisen palveluihin kuuluu Arvioiva ja valmentava asuminen, jossa asiakaskohtaisesti arvioidaan asiakkaan tarpeita vastaava asumisenmuoto ja siihen liittyvät palvelut, tämä toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kunnan ja muun palveluverkoston kanssa.

Esittelemme myös yhden asumisen vaihtoehdon MONA monialainen palveluasuminen. MONA asuminen on suunniteltu asiakkaille, jotka tarvitsevat monimuotoista ja laaja-alaista osaamista sekä heille erityisesti suunnitellun asumisen ympäristön.

Paula Tapani, palvelutuoteasiantuntija, Validia

OHJELMA-AREENA

9:30 Luontoliikunnan apuvälineet esteettömyyden helpottajina ja mahdollistajina

Lavalla: Antti Tulasalo Malike, Jukka Parviainen Solia/VAU ry ja Hanna Solja Invalidiliitto, TuleApu-hanke, Hankesuunnittelija

Antti on työskennellyt pitkään Malike toiminnassa, jossa etenkin vaikeavammaisten henkilöiden luontoliikuntaa ja retkeilyä on edistetty tapahtumilla sekä laajalla kirjolla toimintavälineitä. Antti on apu ja toimintavälineiden moniosaaja.Malike toiminnan välinekattaus sisältää niin kesä kuin talvivälineitä. Malike myös kouluttaa toimintavälineiden käyttäjiä kursseilla.

Jukka organisoi viiden harrastusapuvälineen lainaus ja vuokraustoimintaa Suomen Vammaisurheilu ja liikunnasta käsin. Aktiiviliikkujien apuvälineitä niin rakennettuun kuin luontoympäristöön voi tutustua välineet.fi sivustolla. Jukalla on myös esteettömyysasiat hyvin hallussa, Jukka toimii niin kouluttajana kuin kartoittajana. Uutena asiana myös retkeilyn ja luontoliikunnan esteettömyyden edistäminen usealla tavalla on Jukan työn keskiössä.

TuleApu-hanke rohkaisee liikkumisen apuvälineen sujuvaan käyttöön sekä edistää liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden tuki- ja liikuntaelinterveyttä. Hanke koostuu apuvälinekummi -vertaistukitoiminnasta, Tule-klubeista sekä omahoitovertaisryhmistä ja -materiaalista. Nyt keskustellaan myös luontoliikunnan kannalta miten esim TuleApu hanke voisi rohkaista luontoon menemistä.

10:30 Hyvän elämän treeni! , Kestävästi Liikkeelle! -hanke

Voidaanko liikunnalla edistää kestävää kehitystä? Miten voimme saada maailman voimaan paremmin? Mikä on sun korjausliike? Tule mukaan tekemään lihaskuntotreeniä ja samalla haastamaan omia ennakkoluuloja! Treenissä on paljon vaihtoehtoisia liikkeitä, joten jokainen voi osallistua. Tuu mukaan!LiiKe

Linda Levaniemi, LiiKe - Sports & Development, Projektikoordinaattori, Kestävästi Liikkeelle!- hanke

11:00 HOPSIS – Sensomotorinen rata kielenkehityksen tukena, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Onko haasteita oppia pyöräilyä, hyppynarulla hyppäämistä, luistelemista ym.? Miten harjoitella huomaamatta perusvalmiuksia: tasapainoa, sarjallista toimintaa ja ajoittamista hauskalla ja motivoivalla tavalla? Kielenkehitykseen liittyy usein ongelmia kehon aistijärjestelmien tarkoituksenmukaisessa jäsentämisessä. Tällöin sujuva motorinen toiminta ei kehity riittävän automaattiseksi. Tämä näkyy mm. arkuutena ja epävarmuutena motorisessa toiminnassa. Esityksessä pääsee kokeilemaan toimintarataa, kuulemaan hyvistä käytänteistä ja ideoista, joista on hyötyä niin koulussa kuin lapsen arjessa.

Jussi-Kokko

Jussi Kokko, erityisopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Katariina-Minkkila

Katariina Minkkilä, fysioterapeutti, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri toteuttaa uudenlaisen ohjelmakokonaisuuden Apuvälinemessuille, Koulu ja kuntoutus. Tutustu kokonaisuuteen: https://apuvaline.info/koulujakuntoutus

 

12:00 Liikunnallisia perustaitoja kaikille - Sherborne-workshop ammattilaisille

Liikunnallisia perustaitoja kaikille Sherborne-liikunnassa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja edeten helposta vaikeaan jokaisen liikkujan taitojen mukaisesti. Ohjaajan rooli on havainnoida, soveltaa ja ennen kaikkea heittäytyä liikkumaan yhdessä ohjattavien kanssa. Sherborne-harjoituksia tekemällä kehittyvät niin sosiaaliset kuin motoriset taidotkin. Keskeiset teemat ovat kehon- ja tilanhahmotus, voimankäytön hallinta sekä yhdessä toimiminen.

13:00 Avustaja- ja opaskoirat itsenäisen elämän apuvälineinä

Opaskoira toimii näkövammaisen liikkumisen apuvälineenä ja se on oiva arjen apuri. Näkövammaisten liiton Opaskoirakoulu kertoo opaskoirien koulutuksesta, pentutoiminnasta ja mahdollisuudesta vapaaehtoistyöhön.Opaskoira

Opaskoirakoulu ja Avustajakoirat / Invalidiliitto ry

 

13:30 Opaskoirakoulu ja Avustajakoirat paikalla vastaamassa kysymyksiin

Mitä haluaisit tietää opas- ja avustajakoirista, niiden kasvattamisesta tai hankinnasta? Tule kysymään paikan päälle!

14:00 Pyörätuolitanssiesitys

Tämän vuoden Apuvälinemessujen esityksemme teema on: Tule sellaisena kuin olet - sinuna <3 Tanssimme eri vakio-ja latinalaistansseja Duo, Combi & Single tyyliin. Tänä vuonna pidämme pyörätuolitanssista myös tutustumistuokion yleisölle. Tervetuloa nauttimaan tanssin pyörteistä!

Pirkanmaan Pyörätuolitanssijat

Pirpy ry

14:30 Special Olympics

Tarkempia tietoja tulossa