Koulun ja kuntoutuksen moniammattillinen yhteistyö

Miten oppilaan kuntoutuminen ja koulunkäynti ja tulisi yhteensovittaa? Koulun ja kuntoutuksen yhteistyötä käsittelevissä puheenvuoroissa nostetaan esille monialainen yhteistyö ja osaaminen, uudenlaiset toimintatavat ja käytänteet. Tervetuloa mukaan monialaisesti - kuntoutuksen ja opetusalan ammattilaiset! Teemasta on asiaa ohjelmalavalla joka päivä.

Kuntoutus osana koulupäivää tukee aktiivista osallistumista

To 7.11. klo 10-10.30, vihreä lava

Miten toteuttaa kuntoutus osana koulupäivää? Miten toimintaterapeutti voi tukea osallistumista kotitaloustunnilla? Miten fysioterapeuttia voi käyttää hyödyksi liikunnan opetuksen suunnittelussa? Voisiko fysioterapeutti auttaa hyvän työskentelyasennon löytämisessä työpöydän äärellä? Miten puheterapeutti voi tukea kommunikaatiota ja vuorovaikutustaitoja ryhmätyöskentelyn aikana? Tule kuulemaan hyviä käytänteitä kuntoutuksen ja oppimisen sujuvasta yhdistämisestä ja kaikkien oppijoiden osallistamisesta.

Henni Huttunen

Henni Huttunen on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa työskentelevä erityisuintiin ja soveltavaan liikuntaan perehtynyt fysioterapeutti. Valterissa fysioterapeutti työskentelee osana monialaista tiimiä.

Elisa Raivio

Elisa Raivio työskentelee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa liikunnan ja terveystiedon opettajana sekä erityisopettajana. Valterissa opettaja työskentelee moniammatillisesti useiden oppiaineiden parissa.

HOPSIS – Sensomotorinen rata kielenkehityksen tukena!

To 7.11. klo 11-12, Liikuntamaan ohjelma-areena

Onko haasteita oppia pyöräilyä, hyppynarulla hyppäämistä, luistelemista ym.? Miten harjoitella huomaamatta perusvalmiuksia: tasapainoa, sarjallista toimintaa ja ajoittamista hauskalla ja motivoivalla tavalla? Kielenkehitykseen liittyy usein ongelmia kehon aistijärjestelmien tarkoituksenmukaisessa jäsentämisessä. Tällöin sujuva motorinen toiminta ei kehity riittävän automaattiseksi. Tämä näkyy mm. arkuutena ja epävarmuutena motorisessa toiminnassa. Esityksessä pääsee kokeilemaan toimintarataa, kuulemaan hyvistä käytänteistä ja ideoista, joista on hyötyä niin koulussa kuin lapsen arjessa.

Jussi-Kokko

Jussi Kokko toimii erityisluokanopettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hän työskentelee lasten kanssa, joilla on erityisesti kielellisiä ja motorisia vaikeuksia.

Katariina-Minkkila

Katariina Minkkilä toimii toimintaterapeuttina Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hän työskentelee lasten ja nuorten kanssa, joilla on kieleen, kuuloon ja näköön liittyviä haasteita.

Virtuaalitodellisuus autismikirjon oppilaan arjen apuna

To 7.11. klo 14.30 – 15.15, sininen lava

Virtuaalitodellisuusteknologia auttaa autismikirjon oppilasta arjessa. Virtuaalitodellisuus (Virtual Reality – VR) on virtuaalilasein koettu maailma, jossa vieraileva henkilö kokee olevansa aidosti sisällä. Aihetta koskevassa psykologisessa tutkimuksessa on havaittu virtuaalitodellisuudessa tapahtuvan harjoittelun edistävän oppimisen lisäksi muun muassa sosiaalisissa tilanteissa selviämistä sekä tunnetaitoja.

Esityksessä kerromme onnistuneesta kokeilustamme, jonka tavoitteena oli virtuaalitodellisuuden keinoin tukea autismikirjon oppilaan siirtymätilanteita, toiminnan ohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä.

Esityksen lopuksi yleisön on mahdollista kokeilla käytännössä, miltä 360-video näyttää virtuaalilaseilla katsottuna.

Tero Kujala

Tero Kujala työskentelee ohjaavana opettajana autismikirjon lasten ja nuorten asioissa. Hänellä on pitkä työkokemus autismikirjon lasten ja nuorten kanssa työskentelystä myös erityisluokanopettajana ja lastentarhanopettajana.

Antti Peltoniemi

Antti Peltoniemi työskentelee pedagogisena asiantuntijana. Hänen tehtäviinsä kuuluu TVT-strategiatyöstä vastaaminen, TVT-pedagoginen tukityö, kouluttaminen sekä e-oppimisen kehittäminen.

TEEMASESSIO: Koulu ja kuntoutus - monialainen yhteistyö lapsen ja nuoren tukena

Pe 8.11. klo 9.30-10.30, vihreä lava

Miten oppilaan koulunkäynti ja kuntoutuminen tulisi yhteensovittaa? Ajatuksia ja ideoita on paljon, mutta arjen käytänteet ja rakenteet eivät aina tue tätä liittoa. Meidän kaikkien – opettajien, ohjaajien, terapeuttien ja oppilashuoltohenkilöstön kuin myös huoltajien – olisi hyvä toimia entistä enemmän yhdessä.

1. Toimintakykyarvio.fi tuo näkyväksi oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet - ohjaava kuntouttaja Erja Kaakkuriniemi

Joskus voi olla vaikeaa saada tarkkaa kuvaa oppimisen tuen tarpeista. Mitkä tekijät vaikuttavat oppimiseen? Monialaisen toimintakykykuvauksen avulla oppilaan koulukäyntikykyyn vaikuttavat tekijät saadaan näkyväksi ja mm. opettajien, terapeuttien ja oppilashuoltohenkilöstön yhteiseen keskusteluun. Esityksessä esitellään oppilaan ja hänen lähipiirinsä avuksi kehitetty palvelu Toimintakykyarvio.fi ja sen tuomat hyödyt.

Erja-Kaakkuriniemi

Erja Kaakkuriniemi toimii Oppimis-ja ohjauskeskus Valterissa ohjaavana kuntouttajana. Hän tuo moniammatillista näkemystä lähikoulujen oppilaiden oppimisen tukemiseen. Erja kouluttaa mm. laaja-alaisesti kuntoutukseen sekä toimintakykyajatteluun liittyvistä aihepiireistä ja on mukana kehittämässä toimintakykyarvio.fi –palvelua.

2. Kuntoutus osana koulupäivää tukee aktiivista osallistumista

Miten toteuttaa kuntoutus osana koulupäivää? Miten toimintaterapeutti voi tukea osallistumista kotitaloustunnilla? Miten fysioterapeuttia voi käyttää hyödyksi liikunnan opetuksen suunnittelussa? Voisiko fysioterapeutti auttaa hyvän työskentelyasennon löytämisessä työpöydän äärellä? Miten puheterapeutti voi tukea kommunikaatiota ja vuorovaikutustaitoja ryhmätyöskentelyn aikana? Tule kuulemaan hyviä käytänteitä kuntoutuksen ja oppimisen sujuvasta yhdistämisestä ja kaikkien oppijoiden osallistamisesta.

Henni Huttunen

Henni Huttunen on Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa työskentelevä erityisuintiin ja soveltavaan liikuntaan perehtynyt fysioterapeutti. Valterissa fysioterapeutti työskentelee osana monialaista tiimiä.

Elisa Raivio

Elisa Raivio työskentelee Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa liikunnan ja terveystiedon opettajana sekä erityisopettajana. Valterissa opettaja työskentelee moniammatillisesti useiden oppiaineiden parissa.

3. VIP – tietoa vaativan erityisen tuen oppilaan koulupolusta

VIP= Very Important Persons viittaa lapsiin ja nuoriin, jotka oppimisensa ja koulunkäyntinsä tueksi tarvitsevat vaativaa erityistä tukea.

Kansallisen VIP-verkoston (2018-2020) tavoitteena on yhdistää ja syventää vaativan erityisen tuen osaamista sekä vahvistaa monialaisten toimijoiden yhdyspintoja ja yhteistä työtä. Kehittämistyön tavoitteena on, että lapsi tai nuori saa tarvitsemansa monialaisen tuen nykyistä aiemmin, helpommin ja tehokkaammin.

VIP-verkosto operoi maantieteellisesti viidellä alueella ydinryhmiensä koordinoimina.  Verkosto- ja maakuntapäivät kokoavat säännöllisesti noin 100 toimijaa alueittain paikalliseen kehittämistyöhön.  Päivien aikana mm. opitaan, vahvistutaan ja jaetaan osaamista, parhaita käytänteitä ja malleja.  Lisätiedot: vip-verkosto.fi

Merja Koivisto Valteri

Merja Koivisto työskentelee ohjaavana opettajana Valterissa. Hän on toiminut asiantuntijajäsenenä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa, kuten Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman Oppimisen ja koulunkäynnin tuen osatyöryhmässä ja Opetusministeriön Vaativan erityisen tuen kehittämistyöryhmässä.

Kommunikointiteknologia tukee tasavertaista ja itsenäistä osallistumista

La 9.11. klo 11-11.30, sininen lava

Teknologian kehitys on laajentanut puhetta tukevien ja korvaavien apuvälineiden valikoimaa. Esityksessä avaamme, miten teknisiä kommunikoinnin apuvälineitä käytetään vuorovaikutuksellisesti ja miten ne tukevat puhevammaisia ihmisiä tasavertaisesti ja itsenäisesti osallistumaan arjen toimintaan niin kotona, koulussa kuin muussa toimintaympäristössä. 

Kaisa Leinonen

Kaisa Leinonen toimii Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa puheterapeuttina. Hänellä on kokemusta erityisesti puhevammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta, oppimisen tukemisesta ja kommunikoinnin apuvälineistä. 

Tiina Jokela

Tiina Jokela työskentelee AAC-ohjaajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Hänellä on pitkä työkokemus liikunta-ja puhevammaisten lasten ja nuorten ohjaajana, kuntouttajana ja erilaisten kommunikoinnin apuvälineiden sisällön suunnittelijana.

 

Apuvälinemessut 7.-9.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Ammattilaiset veloituksetta rekisteröitymällä netissä: apuvaline.info/rekisteroidy

 

Ilmoittaudu Erilaiseen koulupäivään!

Liikuntamaassa järjestetään torstaina 7.11. ja perjantaina 8.11. Erilainen koulupäivä Tampereen ja lähialueen kouluille.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen >>