Jenny Lehtinen, toimittaja ja kehoaktivisti

Jenny Lehtinen Apuväline-messuilla pe 8.11.Jokaisella on oikeus tuntea olonsa hyväksi omassa kehossaan juuri nyt, ja juuri sellaisena kuin on. Minun tärkein työni on auttaa kehopositiivisuuden kautta ihmisiä elämään mahdollisimman täyttä elämää, vaikka keho tai ympäristö asettaisi sille suuriakin haasteita.

Jotta se on mahdollista, täytyy myös yhteiskuntamme asenteita ja yleistä puhetapaa poikkeavista kehoista muuttaa, ja se on toinen asia, johon työssäni keskityn.

Jokaisella on tärkeä asema kun luodaan syrjimätöntä ja kaikenlaiset kehot hyväksyvää yhteiskuntaa, mutta erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin parissa työtä tekevät ihmiset ovat avainasemassa kohdatessaan ihmisiä kehojen koko kirjossa. Tehtäväni on auttaa paremmin näkemään, ymmärtämään ja sen kautta myös purkamaan poikkeaviin kehoihin liittyviä ennakkoluuloja ja syrjintää.

Jenny Lehtinen Apuväline-messuilla keskusteluohjelmassa pe 8.11.